موبایل | سایت تفریحی پُرِپُر

موبایل

تشخیص کشور سازنده گوشی موبایل شما

در موبایلتان از چپ کد #۰۶#* را شماره گیری کنید،پس از شماره گیری، شناسه ی جهانی موبایلتان مشخص میشود،به عدد هفتم و هشتم از چپ توجه کنید : اگر دو عدد ۰۲ یا ۲۰ بود موبایل شما در امارات متحده عربی ساخته و کیفیت آن پایین است. اگر دو عدد ۰۸ یا ۸۰ بود موبایل شما در آلمان ساخته، و ... ادامه مطلب »