داستان های عاشقانه | سایت تفریحی پُرِپُر | برگه 2

بایگانی برچسب : داستان های عاشقانه

رمان ازدواج صوری قسمت اول

-نهههه! من نمیخوام! صدای جیغم کل محل برداشت. دویدم سمت اتاقم. مادرم پشت سرم اومد.- دخترم قربونت برم! دیگه نذاشتم ادامه بده با تمام توانم در کوبیدم. تا اونجایی که می تونستم زار زدم.- لعنت به همتون! لعنت.. مامانم اومد پشت در.- دخترم به خدا اگه مجبور نبودم این کارو نمی کردم. صحبت یه میلیون دو میلیون نیست که! بیست ... ادامه مطلب »